Kerhotila / Hallitus / Jäsenistö / Jäsenyydet / Kalusto / Kesäkokoontumiset / Kuukausikokoukset / Museoajoneuvotarkastus / Rekisterikantakortit / Talli / Yleistä Klubista / Klubin säännöt / WWW-sivut 

Kerhotila

Klubin kerhotila sijaitsee Herttoniemessä, Linnanrakentajantie 6-8 C 23. Kerhotilassa on runsaasti vanhoihin autoihin liittyvää materiaalia, mm. korjausoppaita, myyntiesitteitä, varaosaluetteloita, merkkihistoriaa käsitteleviä kirjoja jne. Sinne tulee myös klubin jäsenilleen tilaamat mobiilialan julkaisut: kotimaisia autolehtiä sekä merkkikerhojen jäsenlehtiä. Kerhotila on avoinna erikseen pyydettäessä, sovi käynnistä kerhotilavastaavamme kanssa (linkki hallituksen yhteystietoihin). Mikäli saavut paikalle autolla, jätä autosi kadun puolelle. Kerhotilamme on tiloiltaan pieni, mutta kyllä etsivä aina löytää ja kerhotilavastaava auttaa tarvittaessa etsimään juuri sitä sinun tarvitsemaasi tietoa.


Hallitus

Klubia johtaa puheenjohtaja yhdessä hallituksen kanssa. Hallitus koostuu kaikkiaan seitsemästä (7) henkilöstä, henkilöt ja vastuut löytyvät Hallitus-linkin takaa. Klubin puheenjohtaja valitaan klubin syyskokouksessa ja toimikautena on yksi (1) vuosi. Hallituksen muut jäsenet valitaan myös em. syyskokouksessa, mutta heidän toimikauden pituus on kaksi (2) vuotta. Hallituksen jäsenten toimikaudet on porrastettu siten, että joka toinen vuosi puolet on erovuorossa. Puheenjohtajan tai muiden hallituksen jäsenten uudelleenvalinnoille ei ole asetettu rajoituksia. Hallitus kokoontuu vähintään kerran kuussa (pl. kesä-heinäkuu).


Jäsenistö

Jäseniä HAK ry:llä on reilut 520 henkilöä (tammikuu 2023), joten asiantuntijaverkko on melko laaja. Klubin jäsenmaksu vuodelle 2024 on 60,00 euroa, ei liittymismaksua. Jäsenmaksusi vastineeksi saat tällä sivulla mainittujen palvelujen lisäksi 10 kertaa vuodessa ilmestyvän jäsentiedoitteen sekä ennenkaikkea jäsenyyden myös SAHK ry:ssä ja viisi kertaa vuodessa ilmestyvän Automobiili-lehden. Automobiili-lehti on Suomen ainoa virallinen museoajoneuvojulkaisu, jonka laadun takana on joukko Suomen eturivin kirjoittajia. Lehdessä käsitellään mm. automerkkien historiikkejä, annetaan entisöintivinkkejä, kerrotaan ajotapahtumista yms.


Jäsenyydet

HAK ry on edustettuna muutamissa järjestöissä tai yhteisöissä. Vuonna 2024 HAK on edustettuna seuraavissa yhdistyksissä: Helsingin Liikenneturvallisuusyhdistys HELY, FHRA ry sekä Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto - SAHK ry.


Kalusto

HAK ry omistaa kaksi mobiilia: Sisu "Dallape" -matkailuauto vm. 1933 (MA) sekä Morris Mini vm. 1959 (MA).


Kesäkokoontumiset

Kesä on luonnollisesti se vuodenaika, jolloin nautitaan talven aikana tallilla tehdystä työstä. Tämän takia emme kokoonnu kesäkuukausina sisätiloissa vaan kuukausikokoontumiset tapahtuvat kokoontumisajo -tyyppisesti. Kesäkokoontumiset ovat vapaamuotoisia, ilman mitään virallisia kokousaiheita. Tapaamisissa tutustutaan talven aikana suoritettuihin entisöinteihin ja esitellään omia projekteja muille. Kesäkoontumiset tapahtuvat pääsääntöisesti pääkaupunkialueella ulkoilmakahviloiden yhteydessä. Vaikka toukokuuta ei vielä kesäksi lasketa, aloitamme HAK:n kesäkauden Vappuajoilla Porvooseen. Ajamme 1.5. Porvooseen, jossa kokoonnumme Porvoon Paahtimon vieressä olevalla pysäköintipaikalla. Elokuun erittäin suosittu kesäkokoontuminen tapahtui aiemmin Helsingin Seurasaaressa, mutta vuodesta 2011 alkaen Helsingin kaupungin rakennusvirasto kielsi Seurasaareen autolla liikkumisen, joten emme ole saaneet enää lupaa kokoontua sinne.


Kuukausikokoukset

Klubin kuukausikokoukset järjestetään joka kuukauden 2. keskiviikko (pl. kesä-elokuu), jolloin pyrimme kokoontumaan jonkin autoalalla toimivan yrityksen tiloissa. Kokousaika on aina klo 18.00 - n. 20. Joskus kokoonnumme myös ei-autoaiheisissa paikoissa, olemme vierailleet mm. Ilmailumuseossa, Mannerheim-museossa ja Tekniikan museossa. Kuukausikokouksista tiedoitetaan tarkemmin jäsenille kuukausittain postitettavissa jäsentiedotteissa.


Museoajoneuvotarkastus

Klubin jäsenet saavat alennusta museoajoneuvotarkastuksesta. Tarkastuksen hinta on SAHK:n sekä VMPK:n jäsenyhdistysten jäsenille 90 euroa ja muilta 160 euroa (autot ja moottoripyörät ja mopot). Vuoden 2024 alusta hinta on jäseniltä 100 euroa ja muilta 180 euroa. Mopojen tarkastusmaksu on sama kuin muillakin ajoneuvoilla. Hylätystä tarkastuksesta peritään 20 euroa. Tarkastuksia tehdään joka kuukauden 1. keskiviikkona klo 18.00 alkaen paikkana A-Katsastus Kehä III Tuupakassa, Juhanilantie 2, Vantaa (kartta). Museoajoneuvotarkastukset tehdään ajanvarauksen mukaan. Pyynnöstä tarkastuksia voidaan tehdä myös asiakkaan osoittamassa asianmukaisessa paikassa.


Rekisterikantakortit

HAK:lla on valtaosa Uudenmaan läänin ja jonkin verran Helsingin vanhoista rekisterikorteista. Kaikkia kortteja ei kyetty pelastamaan, vaan osa korteista ehdittiin tuhota viranomaisten toimesta 1970-luvun alussa. Kortit kattavat rekisteröintitietoja 1910-luvulta 1960-luvun puoleen väliin. Kortit ovat noin A5-kokoa ja ne sisältävät melko paljon informaatiota, esim. omistajat, runko- ja moottorinumerot, rekisteripäivämäärät, rekisterinumeron jne. Korttien kunto ja selattavuus on heikko ja siksi SAHK aloitti aluekerhojen toimesta korttitietojen siirron ATK:lle. HAKin osalta tämä suuri työ saatiin päätökseen vuoden 1999 lopussa. Muiden alueiden kantakortteja kannattaa kysellä ao. alueen SAHK:n jäsenyhdistykseltä.


Talli

Klubin talli sijaitsee Jakomäessä, Helsingin kaupungin väestönsuojassa. Tallipaikka maksaa 70....90 €/kk riippuen auton kokoluokasta. Vapaita paikkoja on vähänlaisesti tarjolla, mutta jonottamalla saa paikan ennemmin tai myöhemmin. Kyseisessä tallissa ei saa valitettavasti ”rassata” autoaan, ainoastaan pienet huollot ym. kunnossapitotyöt sallitaan. Moottorin avaukset, muut likaiset työt sekä hitsaukset tulee tehdä muualla.


Yleistä klubista

Lainaus yhdistyksen säännöistä:

Yhdistyksen nimi on Helsingin Seudun Automobiiliklubi HAK ry, ruotsiksi Helsingforsnejdens Automobilklubb HAK rf, sen kotipaikka Helsinki ja toimialue Helsinki ympäristöineen.

Yhdistys voi olla jäsenenä sen toimintaa ja tarkoitusta edistävissä muissa yhdistyksissä ja liitoissa.

Yhdistyksen tarkoituksena on:
1) Edistää historiallisesti arvokkaiden moottoriajoneuvojen entistämistä ja säilyttämistä toimialueellaan
2) koota yhteistoimintaan toimialueellaan olevat alan harrastajat
3) tallentaa vanhoja moottoriajoneuvoja koskevaa kirjallista, kuvallista ja äänitemateriaalia
4) vaalia eri autoiluaikakausiin liittyvää ajo- ja asukulttuuria.
Toiminta on yleishyödyllistä eikä tavoitteena ole tuottaa voittoa. Yhdistys ei osallistu poliittiseen eikä uskonnolliseen toimintaan.

Tarkoituksiaan toteuttaakseen yhdistys
- toimeenpanee jäsentensä keskuudessa yhteisiä pyrkimyksiä selventäviä kokous- ja esitelmätilaisuuksia
- järjestää näyttelyitä, ajoja ja retkeilyjä jäsenilleen
- julkaisee historiallisia moottoriajoneuvoja koskevaa kirjallista materiaalia
- voi järjestää jäsenilleen ajoneuvojen säilytystiloja voittoa tavoittelematta
- harjoittaa muutakin samanlaatuista, yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää aatteellista toimintaa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi vastaanottaa testamentti- ym. lahjoituksia sekä asianomaisella luvalla voi toimeenpanna rahankeräyksen. Yhdistys voi omistaa arvopapereita sekä toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

HAK ry on yksi Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto - SAHK ry:n (aiemmin Suomen Automobiili-Historiallinen Klubi, SA-HK) 30 itsenäisestä jäsenyhdistyksestä. Klubin syntyhistoria juontaa juurensa 1950-luvun lopulle, joilloin muutama mobilismista kiinnostunut nuorukainen, etunenässä Kai L. BremerMartin W. Ekman,Georg von PfalerDick AntinReni Hildeen ja Art Wirmola, perustivat 30.9.1958 Suomen Automobiili-Historiallinen Klubi ry:n (SA-HK), joka toimi Helsingin alueella. SA-HK:n yhdistysrekisteri-ilmoitus allekirjoitettiin 16. tammikuuta 1959 ja se jätettiin sisään 29.1.1959. SA-HK merkittiin yhdistysrekisteriin 29. helmikuuta 1959 numerolla 74915. Tästä hetkestä katsotaan toiminta virallisesti alkaneeksi. Vuonna 2019 tuli siten kuluneeksi 60 vuotta virallista mobilistitoimintaa. Tätä tapahtumaa juhlimme juhla-ajojen merkeissä kesällä 2019 Helsingissä. Vaatimattoman alun jälkeen jäsenmäärä lisääntyi ja toiminta kasvoi sekä levittäytyi muualle Suomeen. 1960-luvun loppupuolella toiminta oli levinnyt jo ympäri Suomea ja niin syntyi ensimmäiset aluekerhot, joista Tampere sai ensimmäisen. Aluekerhoja syntyi yhä enemmän ja lopulta SAHK:sta tehtiin kattojärjestö ja Helsinkiin perustettiin oma aluekerho 12.8.1970. SAHK ry. hoitaa kattojärjestönä yhteydet ulkomaisiin autojärjestöihin sekä kotimaassa viranomaisiin, mm. museoajoneuvokysymyksissä.


Klubin säännöt

Klubin säännöt PDF-tiedostona.


WWW-sivut

Vuonna 1997 heräsi kiinnostus perustaa HAK ry:lle omat kotisivut. Sivujen tarkoituksena on toimia uutena tiedoitusfoorumina jäsenistölle ja luonnollisesti lisätä yleistä tietoutta mobilismista sekä autohistoriaa tallentavista yhteisöistä. Sivujen ensimmäinen versio julkaistiin vappuna 1998 ja toinen versio julkaistiin vuonna 2001. Sivuston kolmas, ja tällä hetkellä käytössä oleva, versio julkaistiin pitkällisen työn tuloksena vihdoin toukokuussa 2012.