Hallitus 2019

HAK Hallitus toimikaudella 2019

Syyskokouksessa 2018 valittu HAK:n hallitus järjestäytyi joulukuussa 2018 pitämässään kokouksessa seuraavasti kaudelle 2019 (puheenjohtaja valittu syyskokouksessa 2018):

    Puhelin
Puheenjohtaja / jäsenasiat This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 040 - 722 4754
Varapuheenjohtaja / Sihteeri Markku Tuimala 050 - 525 2389
Rahastonhoitaja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 040 - 867 4230
Sihteeri This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0400 - 412 555
Kerhotilavastaava Lauri Villa 044 - 500 7766
Projektit This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 050 - 574 7122
Ajomestari This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 050 - 557 3888

Lisäksi hallituksen tukena toimivat:

Kalustomestari Veijo Pesonen  
Verkkosivun ylläpito (Webmaster) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Hallitus 2023

HAK Hallitus toimikaudella 2023

    Puhelin
Puheenjohtaja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 040 - 722 4754
Varapuheenjohtaja Markku Tuimala 050 - 525 2389
Rahastonhoitaja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 040 - 867 4230
Sihteeri This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 040 - 829 4223
Jäsenasiat Kari Mod 040 - 041 9681
Kerhotilavastaava Lauri Villa 044 - 500 7766
MA-asiat / Jakomäen talliasiat Martti Peltonen 050 - 574 7122

Lisäksi hallituksen tukena toimivat:

Kalustomestari Kari Mod  
Verkkosivun ylläpito (Webmaster) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Hallitus

HAK Hallitus toimikaudella 2024

    Puhelin
Puheenjohtaja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 040 - 722 4754
Varapuheenjohtaja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 040 - 829 4223
Rahastonhoitaja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 040 - 867 4230
Sihteeri This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 040 - 829 4223
Jäsenasiat Kari Mod 040 - 041 9681
Kerhotilavastaava Lauri Villa 044 - 500 7766
MA-asiat / Jakomäen talliasiat Martti Peltonen 050 - 574 7122

Lisäksi hallituksen tukena toimivat:

Kalustomestari Kari Mod  
Verkkosivun ylläpito (Webmaster) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Hallitus 2018

HAK Hallitus toimikaudella 2018

Syyskokouksessa 2017 valittu HAK:n hallitus järjestäytyi 28.12.2017 pitämässään kokouksessa seuraavasti kaudelle 2018 (puheenjohtaja valittu syyskokouksessa 2017):

    Puhelin
Puheenjohtaja / jäsenasiat This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 040 - 722 4754
Varapuheenjohtaja / Sihteeri Markku Tuimala 050 - 525 2389
Rahastonhoitaja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 040 - 867 4230
Sihteeri This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0400 - 412 555
Kerhotilavastaava Lauri Villa 044 - 500 7766
Projektit This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 050 - 574 7122
Ajomestari This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 050 - 557 3888

Lisäksi hallituksen tukena toimivat:

Kalustomestari Veijo Pesonen  
Verkkosivun ylläpito (Webmaster) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Hallitus 2017

HAK Hallitus toimikaudella 2017

    Matkapuhelin
Puheenjohtaja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 040 - 722 4754
Varapuheenjohtaja / Sihteeri This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 040 - 867 4230
Talous / Jäsenasiat This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 050 - 1386
Kerhotilavastaava Lauri Villa 044 - 500 7766
Projektit Jussi Lyyränen 040 - 720 0932
Projektit Markku Tuimala 050 - 525 2389
MA asiat This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 050 - 574 7122

Lisäksi hallituksen tukena toimivat:

Kalustomestari Veijo Pesonen 0400 - 470 077
Jakomäen tallipäällikkö Risto Koivumäki  
Verkkosivun ylläpito (Webmaster) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Museoajoneuvo

 

Määritelmä museoajoneuvosta / Museoajoneuvoksi hyväksymisen edellytykset / Museoajoneuvoksi hyväksyminen / Museoajoneuvoja koskevat poikkeukset / Museoajoneuvotarkastus

Määritelmä museoajoneuvosta

Museoajoneuvo käsitteenä on Suomessa peräisin vuodelta 1978, jolloin liikenneministeriön päätöksellä määriteltiin perusteet museoajoneuvolle. Säännöt pysyivät lähes muuttumattomina aina vuoteen 2003 asti, jolloin voimaan astui uusi ajoneuvolaki. Tällöin määritelmä museoajoneuvosta siirtyi lakiin ja tässä yhteydessä myös ikämääritys muuttui 25 vuodesta 30 vuoteen. Museoajoneuvoksi voidaan rekisteröidä kaikki rekisteröintipakon alaiset ajoneuvot (M-, N-, L-, O-, T- ja C-luokan ajoneuvot) eli autojen lisäksi mm mopot, traktorit, moottorikelkat ja moottorityökoneet.

Ajoneuvolain 2. luku 24§ kuuluu seuraavasti:

Museoajoneuvo on katsastustoimipaikan valtakunnallisen rekisteröidyn museoajoneuvojärjestön lausunnon perusteella museoajoneuvoksi hyväksytty ajoneuvo, jonka valmistumisvuoden päättymisestä on kulunut vähintään 30 vuotta ja joka on säilytetty alkuperäistä vastaavassa kunnossa tai entistetty asianmukaisesti.

 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ohje museoajoneuvon hyväksymisestä katsastuksessa (Trafi 8926/03.04.03.03/2011, linkki avautuu uuteen ikkunaan).


Museoajoneuvoksi hyväksymisen edellytykset

Museoajoneuvon kuntoa arvioitaessa laki määrittelee hyväksymisehdot, siis iän lisäksi myös, että se vastaa alkuperäistä kuntoa tai on entistetty asianmukaisesti. Entistämisenä voidaan myös pitää ajoneuvon konservointia.

Alkuperäiskunnolla ymmärretään sitä, että ajoneuvo on säilytetty rakenteeltaan ja ulkoasultaan alkuperäisenä, siis lähes sellaisessa kunnossa kuin se valmistuessaan on ollut. Vähäiset käytön jäljet ovat kuitenkin sallittuja. Ajoneuvon korin, moottoritilan ja tavaratilan on oltava puhtaat. Maalausten ja muiden pintakäsittelyjen on oltava ehyet. Korin ja tavaratilan sisustusmateriaalien on oltava puhtaat ja ehyet. Ruostevaurioita museoajoneuvossa ei saa olla.

Entistäminen tarkoittaa kunnostustyötä, jonka tuloksena ajoneuvo mahdollisimman tarkoin vasta alkuperäistä mallia rakenteeltaan sekä ulkoasultaan.

Ajoneuvon asianmukaisena entistämisenä voidaan pitää myös ajoneuvon konservointia, jossa alkuperäisyyden säilyttämisen lisäksi pyritään säilyttämään myös yksittäisen ajoneuvon historia. Konservoimalla entistetyn ajoneuvon kunto ei yleensä vastaa uuden ajoneuvon kuntoa ja ”ajan patina” on sopivissa määrin säilytetty. Tällaisen ajoneuvon museoajoneuvotarkastuksessa tulee esittää konservointiselvitys. Selvityksessä tule olla kirjattuna, millä menetelmillä ja missä laajuudessa konservointityö on tehty.

Poikkeuksena edellä mainittuihin vaatimuksiin on, että museoajoneuvoon saa asentaa hyväksyttyjä liikenneturvallisuutta edistäviä laitteita. Sellaisia ovat esimerkiksi turvavyöt, suuntavalot, heijastimet jne. Museoajoneuvoon on myös meistattava valmistenumero joko runkopalkkiin tai koriin, jos sitä ei valmistajan tai maahantuojan toimesta ole tehty.


Museoajoneuvoksi hyväksyminen

Mikäli ajoneuvosi täyttää edellä mainitut vaatimukset, sille voidaan kirjoittaa valtakunnallisen museoajoneuvojärjestön myöntämä museoajoneuvolausunto. Ajoneuvon omistaja vakuuttaa museoajoneuvolausunnon omalla allekirjoituksellaan, että hänen antamansa tiedot ajoneuvosta ovat oikeat. Samalla hän sitoutuu ottamaan ajoneuvolle ajoneuvon käyttöä rajoittavan museoajoneuvovakuutuksen. Museoajoneuvovakuutuksen oikeuttama käyttöaika on korkeintaan 30 päivää/vuosi.

Ohjeita tarkastustilaisuutta varten

Tarkastustilaisuuteen on varattava seuraavaa aineistoa:

  • ajoneuvon rekisteritodistuksen teknillinen osa
  • teknistä tietoa ajoneuvosta sisältävää kirjallisuutta esim. omistajan käsikirja korjaamokäsikirja jne.
  • ulkomailta tuoduista ajoneuvoista ulkomainen rekisteriote ja selvitys omistusoikeudesta
  • mikäli ajoneuvo on konservoitu, tulee esittää konservointiselvitys

Museoajoneuvolausuntoa ja arkistointia varten tarvitaan ajoneuvosta neljä kappaletta samanlaisia valokuvia. Kooltaan enintään 10 x 15 cm. Kuvat otetaan autosta etuviistosta, jolloin autosta näkyy keula ja toinen sivu (katso alla oleva malli). Auton tulisi täyttää suurimman osan kuva-alasta. Kuvan taustan tulisi olla mahdollisimman tasainen ja rauhallinen sekä väritykseltään sellainen, että ajoneuvo siitä erottuu. Kuvassa ei myöskään ole suotavaa, että siinä esiintyy henkilöitä, eikä muita häiriötekijöitä. Kuvat on tulostettava hyvälaatuiselle valokuvapaperille. Muista, että ilman kuvia et voi saada museoajoneuvolausuntoa.

Auton historiasta kirjoitetaan lyhyt selvitys, josta selviää ajoneuvon omistussuhteiden muutokset, ajoneuvon entisöintivaiheet yms.

 
 
 

Toimenpiteet museoajotarkastuksen jälkeen

Ajoneuvon museoajoneuvolausuntoineen esitetään katsastustoimipaikalla tapauksesta riippuen, joko rekisteröinti- tai muutoskatsastuksessa, jolloin ajoneuvo merkitään rekisteriin museoajoneuvona.

Katsastustoimipaikoilla on saatavissa museoajoneuvoksi hyväksytylle ajoneuvolle mustapohjaisia rekisterikilpiä ns. ”museoajoneuvokilpiä”. Suomessa rekisterissä olevan ajoneuvon rekisteritunnusta ei tarvitse vaihtaa tai ajoneuvoon voidaan saada jotkin siinä historiansa aikana olleet tunnukset, jos ne ovat vapaana.


Museoajoneuvoja koskevat poikkeukset yleisistä määräyksistä

  • määräaikaiskatsastuspakon alaisien museoajoneuvojen katsastus suoritetaan ennen 1.1.1960 valmistetuilla ajoneuvoilla joka neljäs vuosi ja uudemmilla museoajoneuvoilla joka toinen vuosi kesäkuun loppuun mennessä.
  • ”talvirengaspakko” ei koske museoajoneuvoja
  • vuotuiset ajoneuvon käyttöverot eivät koske museoajoneuvoa (ns. dieselvero ja käyttömaksu)
  • vuosittain sallittu 30 ajopäivää

 

Jo hyväksytyn ajoneuvon ulkoasuun ei saa tehdä muutoksia.

 

Museoajoneuvo ei ole käyttöauto.

Museoajoneuvotarkastus

Tarkastusmaksu on HAK:n ja muiden SAHK:n tai VMPK:n jäsenyhdistysten jäseniltä 90 euroa ja muilta 160 euroa (autot ja moottoripyörät ja mopot). Mopojen tarkastusmaksu on sama kuin muidenkin ajoneuvojen. Hylätystä tarkastuksesta peritään 20 euroa. Tarkastaja voi periä tarkastusmaksun lisäksi tarkastuksesta aiheutuvia matkakuluja, jos tarkastus tehdään asiakkaan osoittamassa paikassa. Maksu peritään tarkastuksen yhteydessä käteisellä (varaa rahaa mukaan tarkastukseen). HAK:n alueella tarkastuksia suorittaa seitsemän museoajoneuvotarkastajaa. Tarkastuksia tehdään joka kuukauden 1. keskiviikkona klo 18.00 alkaen paikkana A-Katsastus Kehä III Tuupakassa, Juhanilantie 2, Vantaa (kartta). Museoajoneuvotarkastukset tehdään ajanvarauksen mukaan. Pyynnöstä tarkastuksia voidaan tehdä myös asiakkaan osoittamassa asianmukaisessa paikassa.

Yhteystiedot

Voit lähettää palautetta HAK:lle sekä täyttää ja lähettää jäsenanomuksen.
Palaute
Jäsenanomus
Mikäli haluat myydä, ostaa, vuokrata jne., niin täytä ja lähetä ilmoitus. Ilmoitukset julkaistaan HAK:n internet -sivuilla ja ilmoittajan niin halutessa, myös HAK:n kuukausittain ilmestyvässä jäsenkirjeessä.
 
Ostetaan / myydään / vuokratataan jne.-ilmoitus
Jos olet jo HAKin jäsen, voit muuttaa osoitetietojasi.
 
Osoitetietojen muuttaminen
HAKin jäsenenä voit muuttaa tapaa, jolla saat kuukausikirjeesi (e-mail / perinteinen kirje).
 
Jäsenkirjeen toimitustapa

 

Helsingin Seudun Automobiiliklubi HAK ry on yksi Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto - SAHK ry:n 30 itsenäisestä jäsenyhdistyksestä ja nimensä mukaisesti sen toiminta ja jäsenistö keskittyy pääkaupunkiseudulle. Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan edistää historiallisesti arvokkaiden moottoriajoneuvojen entistämistä ja säilyttämistä toimialueellaan, koota yhteistoimintaan toimialueellaan olevat alan harrastajat, tallentaa vanhojen moottoriajoneuvoja koskevaa kirjallista, kuvallista ja äänitemateriaalia sekä vaalia eri autoiluaikakausiin liittyvää ajo- ja asukulttuuria. Tarkempaa tietoa klubin toiminnasta löytyy osiosta Klubi-info.

Voit lähettää palautetta HAK:lle sähköpostitse osoitteeseen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tai käyttämällä alla olevaa yhteydenottolomaketta. Mikäli haluat liittyä jäseneksi niin voit täyttää ja lähettää jäsenhakemuslomakkeen. Hallituksen kokoonpano sekä pääkaupunkiseudulla toimivien museoajoneuvotarkastajien tiedot yhteystietoineen löytyvät vasemmalta menusta omista osioistaan.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoite: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jäsenhakemuslomake